Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Διευθύντρια Εργαστηρίου
Βιοοικονομίας
Κυκλικής Οικονομίας
& Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με σπουδές σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθύντρια του ΔΠΜΣ στη Βιοοικονομία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, είναι μέλος του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας, Διευθύντρια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας Athenian Policy Forum, Ειδικός Σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση (ΕΛΙΑΜΕΠ). Επίσης, είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα European International Business Academy και κατέχει πολλές άλλες σημαντικές θέσεις σε διεθνείς επιστημονικές κοινότητες.

Έχει εκτενή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με υψηλή κατάταξη και είναι κριτής σε πολυάριθμα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής αυτών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς επενδύσεις, το εγχώριο και διεθνές επιχειρείν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα βιωσιμότητας.