Το μάθημα της Έκθεσης της Α' Λυκείου είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας. Η συνδρομή στο μάθημα διαρκεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.