Το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε ‘ Δημοτικού είναι βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου και στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.