Το μάθημα της Ιστορίας της Ε ‘ Δημοτικού είναι βασισμένο στις Οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας.