Η Ομάδα μας

Ιδρυτής &

Γενικός Διευθυντής

Αν. Καθηγήτρια

Διευθύντρια Εργαστηρίου
Βιοοικονομίας
Κυκλικής Οικονομίας
& Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επιστημονικός Συνεργάτης

Δρ. Παιδαγωγικής

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εύα Παπαχριστοπούλου

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανθία Διαμαντάρα

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωνσταντίνα Ρίζου

Εκπαιδευτικός

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ελπίδα Γυμνοπούλου

Εκπαιδευτικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γιώργος Ζήρας

Φυσικός

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φιλόλογος

Γιάννης Σαρρής

Επικεφαλής της ομάδας
προγραμματισμού

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έλενα Χριστάκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ευτυχία Κάτση

Client Service